S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Pre informácie o objednávkach volajte: 0904 345 345 | PO - PI 8.00 do 15.00 hod.

Čo ovplyvňuje kvalitu priesad?

03.01.2023

Čo ovplyvňuje kvalitu priesad?

Nekvalitnú priesadu najčastejšie záhradkári dopestujú na parapetoch okien, pod ktorým je umiestnený radiátor. Pri slabom osvetlení sa rastliny vyťahujú do výšky. Správne dopestovaná priesada určená na rýchlenie má mať silnú, ale pružnú stonku, husté olistenie a dobre vyvinuté korene.

    

HOTOVÉ PRIESADY DO CHRÁNENÝCH PRIESTOROV
Hotové priesady vysádzame do chránených priestorov. Môžu to byť vykurované alebo nevykurované skleníky a fóliovníky, alebo pareniská. Termín výsadby závisí od termínu sejby, presádzania, spôsobu predpestovania priesad, od pestovaného druhu, odrody a od teplotných podmienok v priestoroch, kde sa priesady pestujú a vysadia. Ako však treba vysievať semená, aby sme mali kvalitné priesady? Viac si prečítajte v nasledujúcom článku.

HĽADÁTE ZÁHRADKÁRSKEHO PORADCU?
Je mnoho otázok, na ktoré pri prácach v záhrade, sade či vinohrade nemáte odpovede. Väčšinu nájdete na stránke videá pre záhradkárov Plat4M Books alebo v týchto publikáciách v eshope Zelený ježko.

 

Väčšina druhov zelenín sa v ekologickom systéme pestovania musí realizovať z predpestovaných priesad. V prvom rade je to nutnosť pri všetkých teplomilných druhoch ako sú rajčiaky, paprika, baklažán, melóny, uhorky, preto že by z priameho výsevu v našich klimatických podmienkach veľmi ťažko dorástli do zberu. Predpestovanie priesad je tiež nutné pri druhoch zelenín s dlhou vegetačnou dobou, ktorých počiatočný vývoj je veľmi pomalý (zeler buľvový, pór) a skorých druhov hlúbovín a šalátu kvôli skráteniu doby pestovania na poli a skorším zberom.

ČO OVPLYVŇUJE KVALITU PRIESAD?
Pri pestovaní priesad musíme zabezpečiť také pestovateľské podmienky, ktoré podporia rýchly priebeh klíčenia a vzchádzania a v ďalšom období nerušenú tvorbu listovej plochy a koreňového systému. Priesada má mať silnú, ale pružnú stonku, husté olistenie a dobre vyvinuté korene. Klíčne listy majú byť na stonke čo najnižšie, to znamená, že priesada má mať čo najkratší hypokotyl. Listy majú mať dobre vyvinuté čepele. Ich počet závisí od druhu zeleniny a spôsobu jej predpestovania.

 

Najpredávanejšie mykorhízne huby
(kliknite na titulok a nájdete kompletnú ponuku)

                                   

Viac si prečítate o týchto mykorhíznych hubách po kliknutí na obrázok

.

Teplota
Medzi základní faktory bezpochyby patrí teplota vzduchu. Tento faktor má veľký vplyv na celkovú kvalitu sadby. Existuje celý rád výskumných prác, doporučujúcich špecifický teplotný režim pre jednotlivé druhy. Všeobecne platným modelom teplotného režimu pri predpestovaní priesad je zvýšený nárok v dobe klíčenia, ktorý je ihneď po začatí vzchádzania výrazne znížený, napríklad pri hlúbovinach a mnohých druhov letničiek o 5 °C, niekedy i viac. Tato fáza trvá do doby vytvorenia prvých pravých lístkov. Potom je potrebné teplotu mierne zvýšovať a pritom dbať na uplatňovanie tzv. diurnálnej periódy, striedanie teploty cez deň a v noci. Rozdiel by mal byť minimálne 3 °C.

Pri mnohých druhoch pritom musíme dbať na to aby teplota nepoklesla pod hodnotu tzv. teplotnej nuly okolo 4 až 7 °C, ked' hrozí nebezpečie nežiadúcej jarovizácie - predčasné vybiehanie do kvetu (zeler, karfiol). V neskoršom období predpestovania je naopak potrebné zamedziť prekročeniu maximálnej teploty dostatočným vetraním. V tomto období treba tiež regulovať teplotu s prihliadnutím na intenzitu slnečného žiarenia. V závere predpestovania postupne priesady otužujeme znížovaním teploty až na úroveň podmienok vonkajšieho prostredia. Nesmieme tiež zabúdať, že vedľa teploty vzduchu je rozhodujúca tiež teplota pôdy, respektíve substrátu a teplota závlahovej vody. Tieto by nemali byť nižšie než je teplota vzduchu a pri skorom predpestovaní priesad na rýchlenie a zakoreňovaní odrezkov je vhodné ak teplota substrátu je o 2 až 4 °C vyššie než teplota vzduchu.

Osvetlenie
Základná úroveň osvetlenia pri väčšine druhov priesad sa začína na 3 000 lx a vyšších. Druhy vyslovene náročné vyžadujú ako minimum i dvojnásobok. Z pohľadu rastlín viac než intenzita osvetlení rozhoduje intenzita radiácie, ktorá je vyhovujúca na úrovni 50 až 150 W.m-2. Pokiaľ sa dá polemizovať o ekonomickej výhodnosti umelého prisvetľovania, tak v prípade predpestovania priesad na skorú výsadbu a rýchlenie zeleniny vyznieva táto polemika jednoznačne v prospech umelého prisvetľovania.

Pri prisvetľovaní sa používajú vysokotlaké výbojky, ktoré majú relatívne vysoký svetelný výkon k podielu vydaného tepelného žiarenia. Ako najvhodnejšie (a najdražšie) sú odporúčané fluorescenčné lampy, ktoré vyžarujú biele a modré zložky svetelného spektra, pričom infračervené tepelné žiarenie je pri nich výrazne redukované. V súvislosti s ekologickým pestovaním a požiadavkami trvalej udržateľnosti, keď je reč o svetle tak najpodstatnejším opatrením, je udržiavaníe čistoty skiel na skleníku alebo fólie na fóliovníku, spolu s maximálnym obmedzením tienenia rôznymi konštrukčnými prvkami.

        

Závlaha
Základným predpokladom vhodnej závlahy je využitie mäkkej vody (do 10 °DH) s primeranou teplotou. Nemenej dôležitá je aj rovnomerná distribúcia závlahových dávok k všetkým rastlinám, kvôli vyrovnanosti sadby. Je dôležité mať rozbor používanej závlahovej vody na obsah rizikových látok (ťažké kovy, PCB, DDT) ako aj obsah živín.

Priesady zalievame pravidelne a primerane, nadbytok vody vyplavuje živiny a spomaľuje rast koreňov. Voda má mať teplotu ovzdušia. Na studenú vodu sú citlivé predovšetkým uhorky a paprika. Polievať musíme primeraným prúdom vody, aby sme mladé rastliny nepoškodili. Debničky a iné nádoby polievame fľašou s predierovaným uzáverom.

Výživa
Problematika výživy v oblasti predpestovania priesad je natoľko rozsiahla, že by si vyžadovala samostatný kurz, kde by sa poslucháči dokonale nudili pod záplavou tabuľkových hodnôt. Pri akceptovaní požiadaviek ekologického poľnohospodárstva sú však tieto informácie bezpredmetné, nakoľko sa viažu na využitie hnojív, ktoré nie sú povolené v ekologickom poľnohospodárstve. Na prihnojovanie priesad volíme zriedené hnojivové roztoky z povolených organických hnojív.

Pri prihnojovaní sa riadime pravidlom častejšieho prihnojovanie nižšími koncentráciami hnojivého roztoku. Na výslednú kvalitu sadby má vplyv vyváženosť všetkých faktorov na optimálnej úrovni. To je všeobecne platné pravidlo, ktorého rešpektovanie je podstatou ekologického poľnohospodárstva a myšlienky trvalej udržateľnosti.

Termín výsevu a doba predpestovania
Termín výsevu si stanovujeme na základe plánovaného času výsadby. Dĺžku predpestovania by sme však nemali príliš nadhodnotiť. Je potrebné kalkulovať s niekoľkodňovou rezervou pre prípad nepriaznivého vývoja počasia v termíne plánovanej výsadby. Na konci obdobia predpestovania je rast priesad natoľko intezivný, že aj za niekoľko málo dni môže dôjsť k výraznému zníženiu kvality priesad - dôjde k tzv. prerasteniu priesad.

Dĺžka predpestovania priesad je podmienená v prvom rade druhom zeleniny a tiež termínom výsadby, respektíve obdobím predpestovania. Napríklad pri predpestovaní kapusty na skorú výsadbu z výsevov koncom januára trvá predpestovanie 8 až 10 týždňov, pri výseve neskorej kapusty koncom apríla nie viac ako 4 až 5 týždňov. Rozhodujúci vplyv v tomto prípade majú tepelné a svetelné podmienky prostredia.

.

BOHATÁ A ZDRAVÁ ÚRODA S MYKORHÍZNYMI HUBAMI
Chcete mať bohatú a zdravú úrodu?
Prečítajte si tieto články o mykorhíznych hubách. 
KLIKNITE SEM.

Zakoreňovače
Voľba zakoreňovačov na výsev je podmienené niekoľkými faktormi. Najdôležitejším je požadovaná veľkosť priesady pripravenej na výsadbu a tomu primerane volené vzdialenosti medzi jednotlivými rastlinkami. Rastliny, ktoré majú väčší vzrast a širšie listy, vysievame na väčšie vzdialenosti, alebo z hustejších výsevov po dosiahnutí určitého štádia rastu následne rozsádzame na väčšie vzdialenosti. Okrem týchto objektívnych skutočnosti je voľba veľkosti zakoreňovača podmienená aj subjektívnymi okolnosťami každého pestovateľa. Väčšie zakoreňovače sa ľahšie vysádzajú, a lepšie znášajú premenlivosť podmienok prostredia pri predpestovaní a najmä po vysadení na pole.

Čím menej precízne dokážeme regulovať podmienky prostredia pri predpestovaní priesad a následne ich budeme vysádzať v menej priaznivých lokalitách, tým väčšie si volíme zakoreňovače. Vždy je to však kompromis medzi biologickou a ekonomickou stránkou - priateľnou mierou dobrého rastu rastlín a priateľnou mierou s tým spojenej námahy a nákladov. Dnes sú dostupné zakoreňovače v širokom sortimente veľkosti, tvarov, technického riešenia a materiálov, z ktorých sú vyrábané. Z hľadiska biologických kritérií rozhodujúce sú objem buniek a ľahké vyberanie predpestovaných priesad bez poškodenia koreňového balíčka. Ekonomické kritéria zohľadňujú použitý materiál, cenu, manipulovateľnosť, viacnásobné použitie, možnosť čistenia a pod.

Pestovateľský substrát
Substrát na predpestovanie je podmienený veľkosťou použitých buniek zakoreňovača. Substrát by nemal obsahovať časti väčšie než je 1/3 priemeru bunky. Nesmie obsahovať kamienky, nerozložené časti materiálu ako drevo, chuchvalce rašeliny, ílovité časti, ktoré majú za následok nesúdržnosť koreňového balíčka a s tým spojené ťažkosti pri vysádzaní. Substrát musí byť bezpodmienečne dezinfikovaný bez semien burín a zárodkov chorôb. Jednotlivé komponenty, z ktorých je namiešaný substrát, musia byť dokonale premiešané rovnomerne v celom objeme. Čím menšie sú bunky, tým vyššie sú nároky na jemnosť a homogenitu substrátu.

        

Krycí substrát
Väčšina druhov pestovaných rastlín klíči v tme, ale sú aj druhy, ktoré pre vyklíčenie vyžadujú svetlo. Pri druhoch, ktoré vyžadujú tmu, výsevy zasypávame, tie ktoré pre vyklíčenie vyžadujú svetlo, len mierne zatlačíme do povrchu substrátu. Pre rovnomerné vchádzanie a vyrovnaný vzrast priesad je dôležité pritom zachovať konštantnú hĺbku výsevu, v našom prípade hrúbku krycieho substrátu. Krycí substrát musí byť dobre priepustný pre vodu a po zavlažení musí na povrchu veľmi rýchlo obschnúť. Len takto je možné sa vyvarovať poškodeniu tz. padaniu klíčnych rastlín.

Krycí substrát môže byť z toho istého materiálu ako pestovateľský substrát, len dôkladnejšie preosiaty. Používajú sa však aj iné materiály. Vermikulit je ľahký nerast podobný sľude. Je to veľmi dobrý materiál použitý ako krycí substrát. Vďaka svojej svetlej farbe prispieva k lepšiemu osvetleniu klíčiacich rastlín a tiež zabráňuje prehrievaniu substrátu pri slnečných dňoch. Okrem toho dobre sa s nim pracuje. Podobné vlastnosti ma aj perlit predávaný pod názvom agroperlit. Na zasypávanie výsevom použijeme perlit s najjemnejšími časticami. Najlacnejším a stále vhodným materiálom na krycí substrát je čistý riečny piesok. Ak máme dostupný len kopaný piesok, je potrebné ho pred použitím "preprať" tj. opakovane ho premývať až pokiaľ nezostane voda čistá bez zákalov. Následne ho potom vysušíme a "prepálime" horúcim vzduchom v rúre na pečenie.

Osivo
Prvoradou požiadavkou je rovnomerné vzídenie vysiatych rastlín. Predpokladom je použitie osiva s vysokým percentom klíčivosti a dobrou energiou klíčenia. Na urýchlenie a rovnomerné vzchádzanie výsevov sa osivo upravuje rôznymi spôsobmi: Namáčanie sa robí tak, že osivo nasypeme do vody v sklenenej fľaši a niekoľkokrát premiešame. Potom necháme postať v pokoji aspoň pol hodinu a zlejeme. Ťažšie semienka klesnú ku dnu, ľahšie zlejeme s vodou. Semienka na dne nádoby potom môžeme ešte nechať predklíčiť tak, že ich pravidelne budeme rosiť až kým sa neobjavia klíčky. Potom ich vysejeme. V systéme ekologického pestovania je potrebné používať osivo z ekologického množenia. Bohužiaľ dostupnosť takéhoto osiva zeleniny je veľmi malá a v sortimente druhov a odrôd veľmi obmedzená. Do obdobia, než sa táto nepriaznivá situácia zmení, používame osivá bežne dostupných zelenín, avšak bez chemického morenia. Používať vlastné množené osivo je veľmi riskantné a možné len pri niektorých druhoch.

                                                 .

VÝSEV ZELENINY       . VÝSEV KORENINOVÝCH A LIEČIVÝCH BYLINIEK

Hľadáte odborných poradcov pre každého záhradkára?

EDÍCIE PRAKTICKÉ RADY ZÁHRADKÁROM A KNIHY DO VRECKA
Publikácia je po knižných bestselleroch Rok v ovocnej záhrade + biologická ochrana, Rok v zeleninovej záhrade + biologická ochrana,
Osvedčené rady do záhrady, Záhrada pre krásu a Záhrada pre úžitok, Zelenina bez chémie, Výživa a hnojenie záhradných plodín,
Rok vinohradníka a vinára, Sila liečivých rastlín, Trávniky pre krásu, šport a relax, Ochrana ovocných rastlín proti chorobám,
Zelenina bez chémie ďalšou knihou z obľúbených edícií Praktické rady záhradkárom a Knihy do vrecka.

               

               
Objednajte si u nás - kliknite na obálku zvolenej knihy.

Témy s radami

Ivan Hričovský

FACEBOOK
.
Rady do záhrady
Ivan Hričovský

.
Potrebujete
poradiť
v záhrade?
Ivan Hričovský
-
RADY A ODPORÚČANIA

Kliknite

na portrét

.

Katarína Horáková

FACEBOOK
Katarína Horáková
radí

.

Zaujímate sa 
o upevnenie si svojho zdravia
a chcete sa zdravo stravovať? 

Čítajte

RADY A ODPORÚČANIA

profesorky Kataríny Horákovej. 

Kliknite na portrét
známej
slovenskej spisovateľky.

.

Ivan Hričovský

INSTAGRAM

Ivan Hričovský

radí

.

Potrebujete poradiť
v záhrade?

Čítajte rady a odporúčania
Ivana Hričovského. 

Kliknite
na portrét 
nestora
slovenského ovocinárstva
a presuniete sa
na jeho instagramový účet.

.

Štítky

presádzanie strapky afrodiziakum Agrocentrum akné albízia alergén alergie alicín alkaloidy alkohol Alzheimerova choroba amarant aminokyseliny analgetický účinok anémia anetol aníz Anna Szabóová antibakteriálne účinky antibakteriálny prostriedok antibiotiká antimikrobiálny antioxidanty antiseptické účinky antisklerotické účinky antivirálne účinky antokyány antraknóza APNOE apríl arónia artičoky artritída askospóra astma ateroskleróza august avokádo badián baklažán baktéria balkón banán bárium batát baza bazalka begónie Beta karotén betaglukán bez chémie bezlepkové jedlo biele pečivo bielkoviny Biobit XL biochemické procesy biologická ochrana bioTomal blyskáčik BMI bobuloviny bolesť bolesť hlavy bolesť hrdla bolesť zubov bór borelióza BorOil brassinin brokolica broskyne brusnice bryndza bulgur bunka burčiak burina bylinky Cagáň Ľudovít čaj čaj čakanka CarnoMed celozrnné pečivo celulitída cerálie čerešne černice červce červené krvinky červené víno červík červivosť cesnak chia semienka chia semienka Chitopron chlorela chlorofyl cholesterol cholín choroby chren chrípka chróm chronické ochorenia chudnutie chudokrvnosť cibuľa cícer cícer baraní čierna reďkev čierne ríbezle čierny koreň cievy čínska kapusta čistenie krvi citrón čokoláda črepník črevá črevná flóra Crohnova choroba čučoriedky cuketa cukor cukrovka CuproTonic cvičenie cvikla cyklámeny datle december demencia depresie detektív detektívka detoxikácia organizmu DHA a EPA diéta dieťa diuretikum dna dojčenie draslík drenáž drieň drobné ovocie dule duševná činnosť dusík dvojkrídlovce egreše ekzém energia enzýmy epilepsia esenciálne oleje estragón éterické oleje eugenol Farmárska revue fazuľa február fenikel fermentácia fialové zemiaky figy Finclub fľaky flavonoidy Floraservis fluór foláty Folicit fóliovník fosfatidylserín fosfor Franchi fuchsie fytochemikálie GABA gaštan glukóza glykémia glykozidy granátovník grepfruit harmanček Helicobacter pylori hemoroidy histamín história hlávkový šalát hliník hlíva hmyz hnačka hniloba hnojenie hnojivo hojenie rán horčík horčiny hormóny horúčka hrachor siaty hrášok hrdza hrozno hrušky hubová choroba huby hudba humáty husenice hydratácia imunita Imunofol indoly infarkt infekcie infekcie močových ciest inulín Ivan Hričovský Ivana Horváthová izbové rastliny izotiokyanáty jablko jablone jablone stĺpovité jadroviny jahody január jar jarabina oskoruša jed jedlé kvety jedlo jeseň jód jodidovaná soľ jogurt júl jún kadmium kakao kaleráb kalórie kandidóza kapsaicín kapusta kardiosoľ kardiovaskulárne choroby karfiól karnozín karotenoidy kašeľ Katarína Horáková Katarína Skybová káva kazeín kešu orechy kivi kĺby klíčkový olej klíčky kliešť klinčeky kobalt kofeín Kohaplant kokosový olej kombucha kompost kompostovanie koncentrácia konzumácia kôpor kôra koreňový bal koriander koronavírus kosenie kosti kôstkoviny koža koža kŕčové žily kremík krevety krill olej krvný tlak krytonos kučeravosť kučeravosť kukla kukurica kumarín kumquat kurkuma kurkumín kvasinky kvetináč kvetináč kvetová lúka kvety L-karnitín L-teanín laktobacily laktóza ľanové semienka ľanový olej larva láska lecitín lepové doštičky letničky leto letorasty leukémia levanduľa liečba liečivé bylinky lieky lieska lieskové orechy limetka lipidy lipový listy losos Lucia Sedláček Harničárová lufa lúka lupiny luteín lykopén lyzin Magdaléna Valšíková-Frey máj majorán mak maliny málokrvnosť mandle mangán mango mangold marec marhule mäso mäsové výrobky mäta matcha Matušíková Sylvia meď med medonosné rastliny medovka medvedí cesnak melanóm melón méry metabolizmus metylsalicytát migréna milovanie minerály mišpula mliečne kvasenie mliečne výrobky mlieko mobil močopudné účinky molica molybdén Monika Ďurišová Monilióza morská soľ morské plody moruša motýľ mozgová príhoda mozgové vlny mozog mravce mráz mrkva mucha múčnatka mulč mulčovanie multivitamín mungo fazuľa muškátový oriešok muškáty mykorhízne huby mykóza myrozináza nádcha nadmerné potenie nádory nadúvanie nadváha nápoj narkolepsia nechtík nehoda nektarinky nemocnica nervozita nervy nespavosť neuróny nevoľnosť niacínamid nikel nosániky november obezita obilniny obličkové kamene obličky obranyschopnosť ochorenie ochrana rastlín oči očistná kúra odrody odrody okra okrasná záhrada okrasné stromy október olej olivový olej olivy olovo omega-3 mastné kyseliny opad plodov opeľovanie orechy ortuť osivo osteoporóza ostružiny otázky a odpovede ovocie ovocná záhrada ovocné stromky ovsené vločky oxidačný stres padanie vlasov pak choi palina palina dračia palmeta pamäť papaín papaín papája papája paprika paprika para orechy paradajky parazity parenisko Parkinsonova choroba paštrnák patizón patogén pažítka pečeň pečivo pektín peronosporóza pestovanie petržlen physalis pikírovanie píniové oriešky piperin pitný režim plánty pleseň pleť plodnosť plynatosť pocit úzkosti pôda podpník pokožka poľníček polotieň polyfenol pomaranč pór poruchy správania postrek potencia potočnica lekárska potraviny PowerOf-K pre deti prebierka plodov predpestovanie prekyslenie organizmu prevencia pŕhľava priateľstvo príbeh priesady proantokyanidíny probiotiká prostata proteíny psoriáza psychika púpava puríny quercetin quinoa rady rajčiny rakovina rakytník raňajky rasca rast rastlinný olej rebarbora recepty reďkovka redukčná diéta regenerácia reishi reklama REM repelent repkový ole respiračné problémy reuma rez rhodovit ríbezle riboflavín rigolovanie ringloty rododendrony rojenie rozmarín rozprávka roztočce rukola rumanček ruže ružičkový kel ryby ryža Sabína Zavarská sacharidy sadenice saturejka sedatíva selén semeno semiačka september serotonín sexuálne zdravie shii-take silice šípky síra skleník škodcovia škorica škrupinoviny škvrny škvrny na nechtoch slimáky slivky slizniaky slnečnicový olej sloní cesnak smäd smútivka sny sodík sója sójový olej soľ šošovica spaľovanie tukov spánok špargľa špenát spirulina špongia srdce srdcovo-cievny systém srvátka štádiá spánku starecké škvrny starecké škvrny starnutie štepenie stévia stimulátor rastu strapky stravovanie stres strukoviny sulforafan sulforafan sušenie súťaže svaly Symfónia Lesk 3 v 1 Szabóová Anna Tamašek tanín taurín tehotenstvo tekvica tekvicovité terasa topinambur tráva trávenie tráviaci trakt trávnik trávnik triesloviny tropická rastlina tryptofán tuky Turfcomp tvaroh tvarovanie uhorka ÚKSÚP ulitníky únava úroda ústa uštipnutie úzkosť vajcia vakcína Vallo Ivan Valšíková-Frey Magdaléna vanilka vápnenie vápnik včely vertikutácia vianočné pečenie videorady vijačka krušpánová vinič vinohrad viróza vírus višne vitalita vitamíny vláknina vlasy vlnovky voda voľné radikály vošky vražda vrtivka čerešňová vrtivka orechová vrúbľovanie vrúbľovanie vstrebávanie vápnika vyprázdňovanie výsadba vyšetrenie výskum vyvýšené záhony výživa výživový doplnok záhada záhrada zakoreňovač zalievanie žalúdok zápal zápcha zaškrtenie zaváranie závlaha zázvor zdravá strava zeaxantín zelené hnojenie zelené potraviny zelenina zeler železo zemiaky zemina zemolez zima zinok živice živiny životospráva živý plot žlčník žltačka zmrazovanie zrak zrak zranenie zrno zuby zvýšená teplota

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NjBmNjM