S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Pre informácie o objednávkach volajte: 0904 345 345 | PO - PI 8.00 do 15.00 hod.

Sulforafan – dokonalý ochranný štít proti rakovine

14.03.2020

Sulforafan – dokonalý ochranný štít proti rakovine

Chemoprevencia a liečba chronických chorôb pomocou rastlín a rastlinných extraktov sa už tisíce rokov praktizuje vo východných krajinách. V západných krajinách sa, na vedeckej úrovni, uznáva iba od prelomu 21. storočia. Medzníkom sa stala Správa Chemopreventívnej pracovnej skupiny Americkej asociácie pre výskum rakoviny, uverejnená v roku 1999 v časopise Cancer Research pod názvom „Prevencia rakoviny v nastávajúcom storočí“. Vedci v nej uznali túto formu chemoprevencie ako prijateľnú alternatívu pri prevencii a kontrole rakoviny.

V súčasnosti je chemopreventívny potenciál prirodzene sa vyskytujúcich látok (tzv. fytochemikálií) v potravinách jednou z hlavných oblastí vedeckého záujmu a výskumu týkajúceho sa prevevencie rôznych civilizačných chorôb. Tieto látky, ktorých zdrojom sú potraviny sa nazývajú nutraceutiká. Majú zvláštny liečivý benefit. Už v roku 1989 Dr. Stephen DeFelice vytvoril  tento názov spojením dvoch slov „Nutrition“ a „Pharmaceutical“. Nutraceutikum je bioaktívna látka izolovaná z potravín, ktorá sa zvyčajne predáva v liekových formách alebo ako výživový doplnok. Ukázalo sa, že nutraceutiká majú významný fyziologický prínos alebo poskytujú ochranu pred chronickými chorobami.

Autorka:   
Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc.   

Utajená sila sulforafanu odhalená
Glukorafanin v brokolici sa enzýmom myrozinázou v našom tele premení na jeho metabolit, ktorý sa nazýva sulforafan. Táto zlúčenina síry patrí medzi izotiokyanáty, a je zodpovedná za mnohé zdraviu prospešné vlastnosti brokolice.

Ako prví sme objavili a preskúmali protirakovinový potenciál sulforafanu v roku 1968 (Katarína Horáková a kolektív). Výsledky sme uverejnili v slovenskom onkologickom časopise Neoplasma SAV. Až po "znovuobjavení" sulforafanu v roku 1992 Paulom Talalayom a kolektív v USA sa začal realizovať postupne systematicky výskum, ktorý krok po kroku odhaľoval utajenú silu a široké spektrum zdravotných účinkov sulforafanu nachádzajúceho sa v brokolici.

Napríklad v rozsiahlych epidemiologických štúdiách vedci zistili, že len štyri porcie brokolice týždenne už chránia muža pred rakovinou prostaty. Pričom jedna porcia brokolice je okolo 150 až 200 gramov, takže ani nie celý kilogram.

Počas uskutočnenej štúdie výskumníci zhromažďovali vzorky tkaniva a zistili, že u mužov, ktorí jedli brokolicu, nastali stovky prospešných zmien v génoch, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti rakovine.

Sulforafan aj v ďalších hlúbovinách
Sulforafan sa nachádza aj v iných hlúbovinách, síce v menšom množstve ako v brokolici. Ako karfiol, kapusta biela a červená, kel hlávkový, ružičkový, kučeravý a špargľový, kaleráb, čakanka.

C. Bosetti a kol. (2012) uskutočnil integrovanú sériu štúdií týkajúcu sa vzťahu výskytu rôznych druhov rakoviny a konzumácie hlúbovín. Z ich výskumu vyplynulo, že už jedna porcia hlúboviny za týždeň významne znížila riziko rakoviny hltanu, kolorektálneho traktu, pažeráka, obličiek a prsníka v porovnaní s tými, v strave ktorých sa vyskytovala zriedkavo alebo úplne chýbala.

Sulforafan zabíja kmeňové rakovinové bunky
Veľkým objavom bolo zistenie, že sulforafan zabíja kmeňové rakovinové bunky. Niektorí vedci sa domnievali, že eliminácia nádorových kmeňových buniek môže byť kľúčom ku kontrole rakoviny. To je niečo, čo súčasná chemoterapia ešte nedokáže, ale sulforafan – fytochemikália nachádzajúca sa v potravinách - áno!

Tieto predpoklady sa potvrdili. V priebehu prvých dvoch desaťročí 21. storočia vedci dokázali  existenciu rakovinových buniek s vlastnosťami podobnými kmeňovým bunkám u mnohých typov nádorov. Ide o malú populáciu rakovinových buniek, ktoré majú schopnosť podstúpiť sebaobnovu a môžu byť zodpovedné za recidívu nádoru, metastázy a rezistenciu nádoru. Viaceré štúdie Li Y. a Zhanga T. (2013) ukázali, že sulforafan z klíčkov brokolice má schopnosť cielene zasiahnuť tieto rakovinové kmeňové bunky prostredníctvom svojich priamych a nepriamych mechanizmov účinku.

Sulforafan bráni rastu ľudských prsných rakovinových buniek
Ďalší výskumníci sa zamerali na štúdium účinku sulforafanu na rakovinu prsníka. Zistili, že v laboratórnych podmienkach bráni rastu ľudských prsných rakovinových buniek tým, že narúša činnosť proteínov – mikrotubulov, ktoré podporujú bunkové delenie vo vnútri nádorových buniek.

Iný výskum zase preukázal, že sulforafan môže dokonca prinútiť rakovinové bunky hrubého čreva, aby „spáchali bunkovú samovraždu“. Sulforafan svoje kúzlo účinku doplňuje ďalšou schopnosťou – posilňuje činnosť detoxikačných enzýmov, ktoré zabraňujú pôsobeniu látok podporujúcich vznik rakoviny.

Ako je to možné, že sulforafan je schopný pôsobiť na rôzne typy rakoviny? Veď to nedokáže ani jedno z doteraz známych chemoterapeutík - liekov proti rakovine!

.

_________________________________________

.

CHCETE VEDIEŤ VIAC O ÚČINKOCH SULFORAFANU?

Neprehliadnite!
Ešte ste nepočuli o účinkoch sulforafanu? 
Vedci už odhalil také neuveriteľné množstvo jej ochranných a liečivých účinkov,
že sa to skôr môže zdať ako reklama než skutočnosť.

Tu sa dozviete nielen o účinkoch tejto diétnej chemoprotektívnej látky,
ale aj doslova neuveriteľný osud jej vzniku a o tŕnistej ceste od objavu až k pretaveniu do liekovej formy.
.
Pri objavení sulforafanu boli prví slovenskí výskumníci! 
Viac sa dozviete po kliknutí na jednotlivé obrázky

        
Sulforafan a ja - neuveriteľný príbeh     ♣     Čo je sulforafan?     ♣     Sulforafan - dokonalý  štít proti rakovine 


_________________________________________

.

Sulforafan tvorí všeobecný protirakovinový ochranný štít
Na základe pozorovaní vedci zistili zaujímavý aspekt stratégie chemoprevencie, ktorá takmer nikdy nie je orgánovo špecifická. Súčasné lieky proti rakovine sú cielene zamerané na likvidáciu určitého typu rakoviny. Na rozdiel od nich diétna chemoprotektívna látka sulforafan vytvára všeobecný protirakovinový ochranný štít, ktorý blokuje niekoľko krokov (alebo kaskádu krokov) spoločne sa podieľajúcich na tvorbe rakoviny. Sulforafan útočí na vznik a rast rakoviny z niekoľkých strán súčasne:

posilňuje činnosť detoxikačných enzýmov fázy I., ktoré sú zodpovedné za aktiváciu prokarcinogénov, čím zabráni pôsobeniu látok podporujúcich vznik rakoviny.

zvyšuje činnosť bunkových enzýmov fázy II., ktoré sú zodpovedné za odstránenie mutagénov. Tak nás chráni pred molekulárnym poškodením karcinogénnymi (rakovinotvornými) látkami.

normalizuje metyláciu DNA. Ide o proces, pri ktorom sa pridá k časti molekuly DNA metylová skupina (jeden atóm uhlíka pripojený k trom atómom vodíka). DNA metylácia je zásadnou súčasťou normálnej funkcie buniek, čo umožňuje bunkám "spomenúť si, čo sú a odkiaľ pochádzajú" a je tiež dôležitá pri regulácii génovej expresie. Abnormálna metylácia DNA zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji takmer všetkých typov rakoviny.

aktivuje viac ako 500 rôznych génov s ďalekosiahlymi zdraviu prospešnými vlastnosťami. Nedávno objavená sieť účinku transkripčného faktora Nrf2 má nevídaný potenciál. Vedci ho označujú za majstra medzi regulátormi s liečivými a preventívnymi vlastnosťami sulforafanu. „Zapína“ gény, ktoré bránia vzniku rakoviny a „vypína“ tie, ktoré pomáhajú pri jej vzniku a rozširovaní. Umožňujú bunke prispôsobiť sa a prežiť v rôznych podmienkach stresu a sú jadrom chemoprotektívnych účinkov sulforafanu.

bráni rastu ľudských prsných rakovinových buniek tak, že narúša činnosť proteínov – mikrotubulov, ktoré podporujú bunkové delenie vo vnútri nádorových buniek. Je zaujímavé, že niektoré lieky proti rakovine tiež účinkujú týmto spôsobom. Avšak, v prospech sulforafanu hovorí dôležitý fakt, že nevyvoláva žiadne nežiadúce vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú pri užívaní syntetických liekov.

indukuje smrť rakovinových buniek – „bunkovú samovraždu“ (apoptózu) a tak zabráni rastu nádoru.

Sulforafan je vhodný aj pri suplementárnej – doplnkovej liečbe niektorých typoch rakoviny. Okrem uvedených mechanizmov boja proti rakovine sulforafan tiež výrazne zvyšuje účinnosť niektorých bežne používaných protirakovinových liekov, ako je cisplatina, gemcitabín, doxorubicín a 5-fluóruracil. Táto schopnosť sulforafanu umožňuje znižovanie dávkovania uvedených chemoterapeutík. Obmedzí sa tak ich toxický účinok na zdravé bunky, čím sa môžu zmierniť nepriaznivé vedľajšie účinky cytostatík. Užívanie sulforafanu vždy však treba konzultovať s ošetrujúcicim omkológom!

Vzhľadom na zistenie, že sulforafan môže mať terapeutický potenciál proti rakovinovým kmeňovým bunkám, jeho použitie v kombinácii s klinicky relevantnými liečivami, ktoré obmedzujú rast nádoru prostredníctvom svojej toxicity pre diferencované kmeňové bunky, môže prekonať obmedzenia pozorované v súčasných stratégiách riadenia rakoviny vrátane rezistencie a ich opätovného výskytu.

Ďalším prínosom sulforafanu pre zdravie je jeho schopnosť preukázať ochranné účinky na kvalitu života pacientov s rakovinou. Adjuvantná chemoterapia často znižuje kvalitu života u niektorých pacientov s rakovinou vyvolaním úzkosti, depresie a / alebo emočnej dysfunkcie (Reece et al. 2013). Je zaujímavé, že existujú štúdie, ktoré demonštrujú anti-úzkostné a antidepresívne účinky sulforafanu na zvieratách. Wu a kol. 2016 ukázali, že sulforafan môže vďaka svojim protizápalovým účinkom potláčať zápalovú odpoveď na stres tak, že inhibuje hypotalamovú-hypofýznu-nadobličkovú stresovú os. Autori tejto štúdie zdôrazňujú, že vďaka nízkej molekulárnej hmotnosti sulforafan ľahko prechádza cez krvno-mozgovú bariéru, čo mu umožňuje vyvolať antidepresívne a protiúzkostné účinky.

.

.

LITERATÚRA

 

Alumkal JJ, Slottke R, Schwartzman J, Cherala G, et al.: A Phase II Study of Sulforaphane-rich Broccoli Sprout Extracts in Men with Recurrent Prostate Cancer Investigational New Drugs, 2015; 33 (2): 480–489.

Anand P., Kunnumakara A.B., Sundaram C., et al.: Cancer is a Preventable Disease that Requires Major Lifestyle Changes. Pharm. Res. 2008; 25: 2097–2116.

Bosetti C, Filomeno M, Riso P, et al.: Cruciferous Vegetables and Cancer Risk in a Network of Case-control Studies. Ann Oncol  2012; 23: 2198–2203.

Cipolla BG, Mandron E, Lefort JM, et al.: Effect of Sulforaphane in Men with Biochemical Recurrence after Radical Prostatectomy. Cancer Prev Res 2015; 8(8): 712–719.

Chemoprevention Working Group AACR: Prevention of Cancer in the Next Millennium. Cancer Res. 1999; 59: 4743–4758.

Cheng YM Tsai CC, Hsu YC.: Sulforaphane, a Dietary Isothiocyanate, Induces G2/M Arrest in Cervical Cancer Cells through CyclinB1 Downregulation and GADD45β/CDC2 Association. International Journal of Molecular Sciences. 2016; 17(9) doi: 10.3390/ijms17091530.

Dinkova-Kostova AT: The Effectiveness of the Isothiocyanate Sulforaphane in Chemoprotection. Acta Hortic. 2010; 867: 27–36.

Dontu G, Al-Hajj M, Abdallah WM, Clarke MF, and Wicha MS: Stem Cells in Normal Breast Development and Breast Cancer. Cell Prolif 2003; 1: 59–72.

Fahey JW, Zhang Y, Talalay P: Broccoli Sprouts: An Exceptionally Rich Source of Inducers of Enzymes that Protect Against Chemical Carcinogens. Proc Natl Acad Sci USA 1997; 94: 10367–10372. 

Fimognari C, Turrini E,  Sestili P, et al.: Antileukemic Activity of Sulforaphane in Primary Blasts from Patients Affected by Myelo- and Lympho-Proliferative Disorders and in Hypoxic Conditions. PLoS One. 2014; 9(7): e101991.

Horáková K., Drobnica Ľ., Nemec P., Antoš K., Kristián P.: Cytotoxic and Cancerostatic Activity of Isothiocyanates and Related Compounds. I. Activity of Some Naturally Occurring Isothiocyanates and Synthetic Analogues on Hela-Cells. Neoplasma, 1968; 15(2): 169-176.

Houghton CA:  Sulforaphane - Its „Coming of Age“ as a Clinically Relevant Nutraceutical in the Prevention and Treatment of Chronic Disease. Oxid Med Cell Longev. 2019; 2019: 2716870.

Kalra EK: Nutraceutical-definition and Introduction. AAPS PharmSci. 2003 Sep; 5(3): 27–28.

Kensler TW, Egner PA, Agyeman AS, et al: Keap1-Nrf2 Signaling: A Target for Cancer Prevention by Sulforaphane. Topics in Current Chemistry. 2013; 329: 163–177.

Li Y and Zhang T: Targeting Cancer Stem Cells with Sulforaphane, a Dietary Component from Broccoli and Broccoli Sprouts. Future Oncol 2013; 9: 1097–1103.

Lorico A and Rappa G: Phenotypic Heterogeneity of Breast Cancer Stem Cells. J Oncol 2011; 135039: 17 published online 2011.

Lozanovski VJ, Houben P, Hinz U, et al.: Pilot Study Evaluating Broccoli Sprouts in Advanced Pancreatic Cancer (POUDER trial) - Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. Trials, 2014; 15: 204. doi: 10.1186/1745-6215-15-204.

Lozanovski, V.J., Polychronidis, G., Gross, W. et al. Broccoli Sprout Supplementation in Patients with Advanced Pancreatic Cancer is Difficult Despite Positive Effects—Results from the POUDER Pilot Study. Invest New Drugs 2019; https://doi.org/10.1007/s10637-019-00826-z

Martin SL, Kala R, Tollefsbol TO: Mechanisms for the Inhibition of Colon Cancer Cells by Sulforaphane through Epigenetic Modulation of MicroRNA-21 and Human Telomerase Reverse Transcriptase (hTERT) Down-regulation. Curr Cancer Drug Targets. 2018; 18(1): 97-106.

Reece J.C., Chan Y.F., Herbert J., et al.: Course of Depression, Mental Health Service Utilization and Treatment Preferences in Women Receiving Chemotherapy for Breast Cancer. Gen Hosp Psychiatry. 2013; 35(4): 376–381.

Reya T, Morrison SJ, Clarke MF, Weissman IL: Stem Cells, Cancer, and Cancer Stem Cells. Nature 2001; 414: 105–111.

Royston KJ, Tollefsbol TO: The Epigenetic Impact of Cruciferous Vegetables on Cancer Prevention. Curr Pharmacol Rep. 2015; 1(1): 46-51. 

Shapiro TA, Fahey JW, Wade KL, Stephenson KK, Talalay P: Disposition of Chemoprotective Glucosinolates and Isothiocyanates of Broccoli Sprouts. Cancer Epidemiol Biomark Prev 2001; 10: 501–508.

Singh SK, Clarke ID, Terasaki M, Bonn VE, et al.: Identification of a Cancer Stem Cell in Human Brain Tumors. Cancer Res 2003; 63: 5821–5828, 2003.

Su X, Jiang X, Meng L, et al.: Anticancer Activity of Sulforaphane: The Epigenetic Mechanisms and the Nrf2 Signaling Pathway. Oxid Med Cell Longev. 2018; 2018:5438179.

Tortorella SM, Royce SG, Licciardi PV, Karagiannis TC: Dietary Sulforaphane in Cancer Chemoprevention: The Role of Epigenetic Regulation and HDAC Inhibition. Antioxid Redox Signal. 2015; 22 (16): 1382-1424.

Ullah M.F: Sulforaphane (SFN): An Isothiocyanate in a Cancer Chemoprevention Paradigm. Medicines (Basel). 2015 Sep; 2(3): 141–156.

Wu S., Gao Q., Zhao P., et al.: Sulforaphane Produces Antidepressant- and Anxiolytic-like Effects in Adult Mice. Behav Brain Res. 2016; 301: 55–62.

Zhang Y, Talalay P, Cho C-G, Posner GH: A Major Inducer of Anti-carcinogenic Protective Enzymes from Broccoli: Isolation and Elucidation of Structure. Proc Natl Acad Sci USA 1992; 89: 2399–2403.

 

 

 

Témy s radami

Ivan Hričovský

FACEBOOK
.
Rady do záhrady
Ivan Hričovský

.
Potrebujete
poradiť
v záhrade?
Ivan Hričovský
-
RADY A ODPORÚČANIA

Kliknite

na portrét

.

Katarína Horáková

FACEBOOK
Katarína Horáková
radí

.

Zaujímate sa 
o upevnenie si svojho zdravia
a chcete sa zdravo stravovať? 

Čítajte

RADY A ODPORÚČANIA

profesorky Kataríny Horákovej. 

Kliknite na portrét
známej
slovenskej spisovateľky.

.

Ivan Hričovský

INSTAGRAM

Ivan Hričovský

radí

.

Potrebujete poradiť
v záhrade?

Čítajte rady a odporúčania
Ivana Hričovského. 

Kliknite
na portrét 
nestora
slovenského ovocinárstva
a presuniete sa
na jeho instagramový účet.

.

Štítky

presádzanie strapky afrodiziakum Agrocentrum akné albízia alergén alergie alicín alkaloidy alkohol Alzheimerova choroba amarant aminokyseliny analgetický účinok anémia anetol aníz Anna Szabóová antibakteriálne účinky antibakteriálny prostriedok antibiotiká antimikrobiálny antioxidanty antiseptické účinky antisklerotické účinky antivirálne účinky antokyány antraknóza APNOE apríl arónia artičoky artritída askospóra astma ateroskleróza august avokádo badián baklažán baktéria balkón banán bárium batát baza bazalka begónie Beta karotén betaglukán bez chémie bezlepkové jedlo biele pečivo bielkoviny Biobit XL biochemické procesy biologická ochrana bioTomal blyskáčik BMI bobuloviny bolesť bolesť hlavy bolesť hrdla bolesť zubov bór borelióza BorOil brassinin brokolica broskyne brusnice bryndza bulgur bunka burčiak burina bylinky Cagáň Ľudovít čaj čaj čakanka CarnoMed celozrnné pečivo celulitída cerálie čerešne černice červce červené krvinky červené víno červík červivosť cesnak chia semienka chia semienka Chitopron chlorela chlorofyl cholesterol cholín choroby chren chrípka chróm chronické ochorenia chudnutie chudokrvnosť cibuľa cícer cícer baraní čierna reďkev čierne ríbezle čierny koreň cievy čínska kapusta čistenie krvi citrón čokoláda črepník črevá črevná flóra Crohnova choroba čučoriedky cuketa cukor cukrovka CuproTonic cvičenie cvikla cyklámeny datle december demencia depresie detektív detektívka detoxikácia organizmu DHA a EPA diéta dieťa diuretikum dna dojčenie draslík drenáž drieň drobné ovocie dule duševná činnosť dusík dvojkrídlovce egreše ekzém energia enzýmy epilepsia esenciálne oleje estragón éterické oleje eugenol Farmárska revue fazuľa február fenikel fermentácia fialové zemiaky figy Finclub fľaky flavonoidy Floraservis fluór foláty Folicit fóliovník fosfatidylserín fosfor Franchi fuchsie fytochemikálie GABA gaštan glukóza glykémia glykozidy granátovník grepfruit harmanček Helicobacter pylori hemoroidy histamín história hlávkový šalát hliník hlíva hmyz hnačka hniloba hnojenie hnojivo hojenie rán horčík horčiny hormóny horúčka hrachor siaty hrášok hrdza hrozno hrušky hubová choroba huby hudba humáty husenice hydratácia imunita Imunofol indoly infarkt infekcie infekcie močových ciest inulín Ivan Hričovský Ivana Horváthová izbové rastliny izotiokyanáty jablko jablone jablone stĺpovité jadroviny jahody január jar jarabina oskoruša jed jedlé kvety jedlo jeseň jód jodidovaná soľ jogurt júl jún kadmium kakao kaleráb kalórie kandidóza kapsaicín kapusta kardiosoľ kardiovaskulárne choroby karfiól karnozín karotenoidy kašeľ Katarína Horáková Katarína Skybová káva kazeín kešu orechy kivi kĺby klíčkový olej klíčky kliešť klinčeky kobalt kofeín Kohaplant kokosový olej kombucha kompost kompostovanie koncentrácia konzumácia kôpor kôra koreňový bal koriander koronavírus kosenie kosti kôstkoviny koža koža kŕčové žily kremík krevety krill olej krvný tlak krytonos kučeravosť kučeravosť kukla kukurica kumarín kumquat kurkuma kurkumín kvasinky kvetináč kvetináč kvetová lúka kvety L-karnitín L-teanín laktobacily laktóza ľanové semienka ľanový olej larva láska lecitín lepové doštičky letničky leto letorasty leukémia levanduľa liečba liečivé bylinky lieky lieska lieskové orechy limetka lipidy lipový listy losos Lucia Sedláček Harničárová lufa lúka lupiny luteín lykopén lyzin Magdaléna Valšíková-Frey máj majorán mak maliny málokrvnosť mandle mangán mango mangold marec marhule mäso mäsové výrobky mäta matcha Matušíková Sylvia meď med medonosné rastliny medovka medvedí cesnak melanóm melón méry metabolizmus metylsalicytát migréna milovanie minerály mišpula mliečne kvasenie mliečne výrobky mlieko mobil močopudné účinky molica molybdén Monika Ďurišová Monilióza morská soľ morské plody moruša motýľ mozgová príhoda mozgové vlny mozog mravce mráz mrkva mucha múčnatka mulč mulčovanie multivitamín mungo fazuľa muškátový oriešok muškáty mykorhízne huby mykóza myrozináza nádcha nadmerné potenie nádory nadúvanie nadváha nápoj narkolepsia nechtík nehoda nektarinky nemocnica nervozita nervy nespavosť neuróny nevoľnosť niacínamid nikel nosániky november obezita obilniny obličkové kamene obličky obranyschopnosť ochorenie ochrana rastlín oči očistná kúra odrody odrody okra okrasná záhrada okrasné stromy október olej olivový olej olivy olovo omega-3 mastné kyseliny opad plodov opeľovanie orechy ortuť osivo osteoporóza ostružiny otázky a odpovede ovocie ovocná záhrada ovocné stromky ovsené vločky oxidačný stres padanie vlasov pak choi palina palina dračia palmeta pamäť papaín papaín papája papája paprika paprika para orechy paradajky parazity parenisko Parkinsonova choroba paštrnák patizón patogén pažítka pečeň pečivo pektín peronosporóza pestovanie petržlen physalis pikírovanie píniové oriešky piperin pitný režim plánty pleseň pleť plodnosť plynatosť pocit úzkosti pôda podpník pokožka poľníček polotieň polyfenol pomaranč pór poruchy správania postrek potencia potočnica lekárska potraviny PowerOf-K pre deti prebierka plodov predpestovanie prekyslenie organizmu prevencia pŕhľava priateľstvo príbeh priesady proantokyanidíny probiotiká prostata proteíny psoriáza psychika púpava puríny quercetin quinoa rady rajčiny rakovina rakytník raňajky rasca rast rastlinný olej rebarbora recepty reďkovka redukčná diéta regenerácia reishi reklama REM repelent repkový ole respiračné problémy reuma rez rhodovit ríbezle riboflavín rigolovanie ringloty rododendrony rojenie rozmarín rozprávka roztočce rukola rumanček ruže ružičkový kel ryby ryža Sabína Zavarská sacharidy sadenice saturejka sedatíva selén semeno semiačka september serotonín sexuálne zdravie shii-take silice šípky síra skleník škodcovia škorica škrupinoviny škvrny škvrny na nechtoch slimáky slivky slizniaky slnečnicový olej sloní cesnak smäd smútivka sny sodík sója sójový olej soľ šošovica spaľovanie tukov spánok špargľa špenát spirulina špongia srdce srdcovo-cievny systém srvátka štádiá spánku starecké škvrny starecké škvrny starnutie štepenie stévia stimulátor rastu strapky stravovanie stres strukoviny sulforafan sulforafan sušenie súťaže svaly Symfónia Lesk 3 v 1 Szabóová Anna Tamašek tanín taurín tehotenstvo tekvica tekvicovité terasa topinambur tráva trávenie tráviaci trakt trávnik trávnik triesloviny tropická rastlina tryptofán tuky Turfcomp tvaroh tvarovanie uhorka ÚKSÚP ulitníky únava úroda ústa uštipnutie úzkosť vajcia vakcína Vallo Ivan Valšíková-Frey Magdaléna vanilka vápnenie vápnik včely vertikutácia vianočné pečenie videorady vijačka krušpánová vinič vinohrad viróza vírus višne vitalita vitamíny vláknina vlasy vlnovky voda voľné radikály vošky vražda vrtivka čerešňová vrtivka orechová vrúbľovanie vrúbľovanie vstrebávanie vápnika vyprázdňovanie výsadba vyšetrenie výskum vyvýšené záhony výživa výživový doplnok záhada záhrada zakoreňovač zalievanie žalúdok zápal zápcha zaškrtenie zaváranie závlaha zázvor zdravá strava zeaxantín zelené hnojenie zelené potraviny zelenina zeler železo zemiaky zemina zemolez zima zinok živice živiny životospráva živý plot žlčník žltačka zmrazovanie zrak zrak zranenie zrno zuby zvýšená teplota

Vytvorené systémom www.webareal.sk

Yjg4MT