S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Pre informácie o objednávkach volajte: 0904 345 345 | PO - PI 8.00 do 15.00 hod.

Zakladáme trávnik

16.02.2023

Zakladáme trávnik

Spôsob založenia trávnika závisí od toho, aký účel má trávnik v budúcnosti plniť. Extenzívne trávniky zakladáme na prirodzených pôdach, prípadne na rôznych podložiach s extrémnymi pôdnymi vlastnosťami. Pri zakladaní intenzívnych trávnikov sa snažíme rozličnými úpravami, navážkami, prímesami, závlahou a podobne, vytvoriť čo najlepšie podmienky pre rast a vývoj trávnika.

Keďže táto kniha je zameraná najmä na náš domáci trávnik, povieme si, ako budeme postupovať pri zakladaní toho najdôležitejšieho trávnika – trávnika v našej záhrade alebo pri našom dome. Základný postup by mal byť dodržaný bez ohľadu na to, či tieto práce vykonáva odborná firma, alebo sa do toho pustíme vlastnými rukami.

Príprava plochy
Pri zakladaní trávnika pri rodinnom dome, často začíname krátko po skončení stavebných prác. Z plochy budúceho trávnika odstránime všetky zvyšky stavebných materiálov – kusy betónu, malty, tehál, zabudnuté roksory, oceľové siete, úlomky dosák, izolačných materiálov, jednoducho všetko, čo je na povrchu, ale aj schované pod povrchom terénu. Dôsledne odpraceme zvyšky štrku a piesku, ktoré by narúšali jednotnosť podkladu a neskôr vyrovnaný vzhľad trávnika.

Čo by sme mali spraviť pred založením trávnika?
1. Zbavme sa buriny Ak je plocha zaburinená, najskôr sa musíme zbaviť buriny. Môžeme to urobiť dvoma spôsobmi: Prvý je ten, že postriekame burinu totálnym herbicídom. Je dôležité, aby sme dodržali správnu koncentráciu postrekového roztoku a rovnomerne postriekali celú zaburinenú plochu. Ak toto dodržíme, potom je to veľmi účinný spôsob likvidácie burín. Nestriekajme za veterného počasia, lebo odviata postreková látka môže narobiť škody na susednom pozemku a narušiť tak medziľudské vzťahy. Po aplikácii postreku necháme porast bez akéhokoľvek zásahu minimálne 14 dní a čakáme, kým celkom uschne. Tento spôsob nám oddiali termín založenia trávnika o dobu čakania, ale oplatí sa to, 
Druhý spôsob je mechanické odstránenie buriny. Je to veľmi prácna metóda, lebo každú rastlinu musíme odstrániť s celým koreňom, čo býva u niektorých trvácich a hlboko koreniacich burín (pýr plazivý, púpava lekárska) náročné.

2. Prispôsobme terén
Pred samotným založením trávnika je potrebné prispôsobiť výšku terénu pevným stavebným prvkom na pozemku – obrubníky okolo domu, terasy, chodníky, oplotenie, technické šachty a podobne. Ak budeme na tento účel potrebovať doplniť zeminu, snažme sa zadovážiť čo najkvalitnejšiu stredne ťažkú, hlinito-piesčitú zeminu s dobrou zásobou humusu.
Pri výškovej úprave terénu musíme brať do úvahy aj spádové pomery na pozemku. Modelovaním terénu sa snažíme vytvoriť podmienky pre povrchový odtok prebytočnej vody niekam na okraj pozemku do záhonov rastlín, alebo do vsakovacej jamy. Ak sme navážku zeminy nepotrebovali a terén máme výškovo upravený, je treba pôvodnú, väčšinou uľahnutú pôdu zrotavátorovať do hĺbky približne 15 centimetrov. Pred tým ešte môžeme pridať materiály skvalitňujúce pôdu, ako sú rašelina, organické hnojivá, piesok, íl a tak ďalej, podľa toho ako chceme upraviť vlastnosti zeminy.

3. Popracujme na pôde
Teraz nasleduje fáza nekonečného smykovania, hrabania, urovnávania. Táto práca je pre budúci vzhľad a perfektný rovný povrch trávnika najdôležitejšia. Ako smyk nám môžu poslúžiť dva drevené hranoly spojené doskami, stará paleta, alebo aj obyčajný rebrík, ktorý mierne zaťažíme a pomocou lana ťaháme po povrchu skyprenej pôdy. Väčšie plochy samozrejme upravujeme pomocou mechanizmov. Urovnávanie robíme rôznymi smermi, prípadne krúživým ťahaním smyku po urovnávanej ploche. Aj keď sa nám zdá, že už je to dobré, nešetrime sily ani čas a prejdime plochu znova. Pri obrubníkoch (chodníky, dom) upravíme terén na výšku 3 - 4 cm pod úroveň obrubníka.
Zemina by mala byť urovnaná a utužená do tej miery, aby sme sa vôbec nezabárali. Nedostatočne urovnaný a utužený povrch neskôr (najmä po závlahe) sadá a vznikajú rôzne priehlbiny a drobné nerovnosti. Nakoniec ešte celú plochu jemne urovnáme hrabľami.

.

VYBERTE SI MYKORHÍZNE HUBY NA TRÁVNIK

Chcete si objednať - kliknite na produkt.

Ktorý termín výsevu je lepší?
Zhľadiska rizika výkyvov počasia, ale najmä s ohľadom na biologické pochody v trávach jednoznačne vyhráva jesenný termín. Trávy z jarných výsevov majú metabolizmus zameraný na tvorbu nadzemných orgánov – listov a pre nás nežiaducich kvetov na úkor koreňov. Jesenné výsevy bývajú hlboko zakorenené, lebo biologické procesy sú nasmerované na hromadenie zásobných látok do podzemných orgánov – koreňov a odnožovacích uzlov, ako základov budúcich odnoží. Trávnik sa pripravuje na zimu.

Na jar potom rýchlo regeneruje, výbežkaté trávy intenzívne odnožujú, trávnik sa zapája a hustne. Okrem toho jesenné výsevy bývajú oveľa menej zaburinené, lebo semená burín neklíčia tak intenzívne, ako na jar. 

Jesenný termín začína v septembri a končí v polovici októbra. Ak je jeseň veľmi suchá, je potrebná doplnková závlaha, ale ak nám počasie praje, nemusíme polievať vôbec. Riziko zaschnutia trávnika je nižšie aj preto, lebo teploty postupne klesajú. Naopak, pri intenzívnych dažďoch hrozí vyplavenie trávneho osiva.

Koľko vysievať?
Výsevok je údaj, ktorý udáva množstvo osiva, potrebného na jednotku plochy. Napríklad: doporučený výsevok pre náš trávnik je 25 g/m2 , čo je inak povedané 2,5 kg/100 m2. Ak je plocha nášho budúceho trávnika napríklad 400 m2, vieme, že si musíme pripraviť 10 kg trávnej zmesi. Výrobcovia trávnych osív odporúčajú na zakladanie ihriskových trávnikov výsevok 25 až 30 g/m2. V prípade letného termínu výsevu trávnika sa zvyšuje na 30 až 35 g/m2 . Pri zakladaní okrasných trávnikov sa vysieva 20 až 25 g/m2 a na výsev extenzívnych krajinárskych trávnikov postačuje 10 – 15 g/m2. Pri zakladaní golfových jamkovísk veľmi drobným osivom psinčeka výbežkatého sa odporúča výsevok 7 g/m2.

.

.

ČÍTANIE:  STAROSTLIVOSŤ O TRÁVNIK

7 TYPOV NA KRAJŠÍ TRÁVNIK - Trávnik poznáme všetci. Najlepšie z čias detstva, keď sme na ňom šantili. Stretávame sa s ním počas celého života prakticky všade, aj popri našich domoch. A možno ho už ani nevnímame ako čosi zvláštne, skrášľujúce naše okolie a prinášajúce nám radosť.

AKO DOSTAŤ MYORHÍZNE HUBY POD UŽ VYSADENÝ TRÁVNIK? - Dostal som ďalšiu zaujímavú otázku, ktorá sa týka mykorhíznych húb, o ktoré je v poslednom čase obrovský záujem u mojich fanúšikov tejto stránky. Rozosievajú sa mykorhízne huby aj na trávnik? Ako ich dostaneme pod trávu?

OŠETRENIE POŠKODENÉHO TRÁVNIKA BEZ CHÉMIE - Trávniky v našich záhradách sú akoby vonkajšie koberce, ktoré počas leta podliehajú zaťažkávajúcej skúške. Nedostatok vlahy, zvýšená záťaž, poškodenie od domácich zvierat – to všetko sú príčiny nepekných fľakov na trávniku. Veľkou pomocou pre trávnik sú práve mykorhízne huby.

CHCETE MAŤ KVALITNÝ TRÁVNIK? - Ak si chcete založiť trávnik, ktorý dlho vydrží, musíte si obstarať kvalitnú zmes trávového osiva. Semenárstva ponúkajú hotové zmesi, ktoré väčšinou zostavujú podľa pôdnych pomerov. Existujú aj zmesi s prídavkom ďateliny, ktoré s obľubou kupujú chovatelia drobného zvieratstva. Dôležité je, aby osivo malo dobrú klíčivosť. Veľa druhov tráv si totiž neudrží plnú klíčivosť ani do druhého roku po zbere.

.

ORGANICKÉ MINERÁLNE NPK HNOJIVO S OBSAHOM CAO 

Kliknite na obrázok a dozviete sa viac

.

Ako vysievať?
Na pripravenú plochu najprv rovnomerne rozhodíme štartovacie hnojivo v dávke 30 g/m2. Vhodné je plnohodnotné, granulované hnojivo s obsahom dusíka, fosforu aj draslíka (N,P,K). Majme na pamäti, že zakoreňovanie trávnika podporuje hlavne fosfor (P). Pripravené osivo si pri výseve väčších plôch rozdelíme na dve polovice, prvú polovicu vysejeme jedným smerom, druhú polovicu vysejeme „do kríža“, čiže kolmo na prvý smer. Tým zmenšíme riziko vynechania niektorých plôch a dosiahneme veľkú rovnomernosť výsevu. Tento postup dodržujeme pri ručnom výseve, ako aj pri výseve trávnikovou sejačkou. Vysiate osivo zľahka zapravíme do pôdy hrabľami. Hĺbka sejby by mala byť 5 až 10 mm. Po vysiatí celú plochu dôkladne povalcujeme. Valec pritlačí osivo k vegetačnému substrátu a tým umožní prístup kapilárnej vody zospodu priamo k semenám. Vysiaty a povalcovaný trávnik opatrne zavlažíme jemným rosením tak, aby nevznikli kaluže a nedošlo k odplaveniu osiva.

Klíčenie a vzchádzanie
Rýchlosť klíčenia je dôležitou druhovou vlastnosťou tráv a určuje vzhľad a vlastnosti mladého trávnika. Najrýchlejšie klíčia mätonohy (do jedného týždňa), stredne rýchle sú kostravy a psinčeky (10 až 14 dní) a najdlhšie to trvá lipnici (20 až 25 dní). 

PODPORA RASTU TRÁVNIKA - MYKORHÍZNE HUBY


         Prvé kosenie
K prvému koseniu pristúpime, keď trávnik dorastie do výšku 8 až 10 cm. Ide najmä o trávniky vysievané na jar, lebo tie intenzívne rastú do výšky a menej sa zahusťujú do šírky. Kosačku nastavíme na výšku 6 až 8 cm, ďalšími koseniami výšku postupne znižujeme. Aby sme mladý trávnik čo najmenej poškodili, dbajme na poriadne nabrúsený nôž na kosačke! Pre mladý trávnik je veľmi užitočné, ak ho po prvom kosení povalcujeme. Tým pritlačíme mladé rastlinky (povytiahnuté kosením) do zeme, čím zlepšíme zakorenenie a prístup kapilárnej vody. Nemusíme sa báť, že trávnik poškodíme. Po závlahe sa rýchlo vzpriami a ďalej porastie.

.

.

Témy s radami

Ivan Hričovský

FACEBOOK
.
Rady do záhrady
Ivan Hričovský

.
Potrebujete
poradiť
v záhrade?
Ivan Hričovský
-
RADY A ODPORÚČANIA

Kliknite

na portrét

.

Katarína Horáková

FACEBOOK
Katarína Horáková
radí

.

Zaujímate sa 
o upevnenie si svojho zdravia
a chcete sa zdravo stravovať? 

Čítajte

RADY A ODPORÚČANIA

profesorky Kataríny Horákovej. 

Kliknite na portrét
známej
slovenskej spisovateľky.

.

Ivan Hričovský

INSTAGRAM

Ivan Hričovský

radí

.

Potrebujete poradiť
v záhrade?

Čítajte rady a odporúčania
Ivana Hričovského. 

Kliknite
na portrét 
nestora
slovenského ovocinárstva
a presuniete sa
na jeho instagramový účet.

.

Štítky

presádzanie strapky afrodiziakum Agrocentrum akné albízia alergén alergie alicín alkaloidy alkohol Alzheimerova choroba amarant aminokyseliny analgetický účinok anémia anetol aníz Anna Szabóová antibakteriálne účinky antibakteriálny prostriedok antibiotiká antimikrobiálny antioxidanty antiseptické účinky antisklerotické účinky antivirálne účinky antokyány antraknóza APNOE apríl arónia artičoky artritída askospóra astma ateroskleróza august avokádo badián baklažán baktéria balkón banán bárium batát baza bazalka begónie Beta karotén betaglukán bez chémie bezlepkové jedlo biele pečivo bielkoviny Biobit XL biochemické procesy biologická ochrana bioTomal blyskáčik BMI bobuloviny bolesť bolesť hlavy bolesť hrdla bolesť zubov bór borelióza BorOil brassinin brokolica broskyne brusnice bryndza bulgur bunka burčiak burina bylinky Cagáň Ľudovít čaj čaj čakanka CarnoMed celozrnné pečivo celulitída cerálie čerešne černice červce červené krvinky červené víno červík červivosť cesnak chia semienka chia semienka Chitopron chlorela chlorofyl cholesterol cholín choroby chren chrípka chróm chronické ochorenia chudnutie chudokrvnosť cibuľa cícer cícer baraní čierna reďkev čierne ríbezle čierny koreň cievy čínska kapusta čistenie krvi citrón čokoláda črepník črevá črevná flóra Crohnova choroba čučoriedky cuketa cukor cukrovka CuproTonic cvičenie cvikla cyklámeny datle december demencia depresie detektív detektívka detoxikácia organizmu DHA a EPA diéta dieťa diuretikum dna dojčenie draslík drenáž drieň drobné ovocie dule duševná činnosť dusík dvojkrídlovce egreše ekzém energia enzýmy epilepsia esenciálne oleje estragón éterické oleje eugenol Farmárska revue fazuľa február fenikel fermentácia fialové zemiaky figy Finclub fľaky flavonoidy Floraservis fluór foláty Folicit fóliovník fosfatidylserín fosfor Franchi fuchsie fytochemikálie GABA gaštan glukóza glykémia glykozidy granátovník grepfruit harmanček Helicobacter pylori hemoroidy histamín história hlávkový šalát hliník hlíva hmyz hnačka hniloba hnojenie hnojivo hojenie rán horčík horčiny hormóny horúčka hrachor siaty hrášok hrdza hrozno hrušky hubová choroba huby hudba humáty husenice hydratácia imunita Imunofol indoly infarkt infekcie infekcie močových ciest inulín Ivan Hričovský Ivana Horváthová izbové rastliny izotiokyanáty jablko jablone jablone stĺpovité jadroviny jahody január jar jarabina oskoruša jed jedlé kvety jedlo jeseň jód jodidovaná soľ jogurt júl jún kadmium kakao kaleráb kalórie kandidóza kapsaicín kapusta kardiosoľ kardiovaskulárne choroby karfiól karnozín karotenoidy kašeľ Katarína Horáková Katarína Skybová káva kazeín kešu orechy kivi kĺby klíčkový olej klíčky kliešť klinčeky kobalt kofeín Kohaplant kokosový olej kombucha kompost kompostovanie koncentrácia konzumácia kôpor kôra koreňový bal koriander koronavírus kosenie kosti kôstkoviny koža koža kŕčové žily kremík krevety krill olej krvný tlak krytonos kučeravosť kučeravosť kukla kukurica kumarín kumquat kurkuma kurkumín kvasinky kvetináč kvetináč kvetová lúka kvety L-karnitín L-teanín laktobacily laktóza ľanové semienka ľanový olej larva láska lecitín lepové doštičky letničky leto letorasty leukémia levanduľa liečba liečivé bylinky lieky lieska lieskové orechy limetka lipidy lipový listy losos Lucia Sedláček Harničárová lufa lúka lupiny luteín lykopén lyzin Magdaléna Valšíková-Frey máj majorán mak maliny málokrvnosť mandle mangán mango mangold marec marhule mäso mäsové výrobky mäta matcha Matušíková Sylvia meď med medonosné rastliny medovka medvedí cesnak melanóm melón méry metabolizmus metylsalicytát migréna milovanie minerály mišpula mliečne kvasenie mliečne výrobky mlieko mobil močopudné účinky molica molybdén Monika Ďurišová Monilióza morská soľ morské plody moruša motýľ mozgová príhoda mozgové vlny mozog mravce mráz mrkva mucha múčnatka mulč mulčovanie multivitamín mungo fazuľa muškátový oriešok muškáty mykorhízne huby mykóza myrozináza nádcha nadmerné potenie nádory nadúvanie nadváha nápoj narkolepsia nechtík nehoda nektarinky nemocnica nervozita nervy nespavosť neuróny nevoľnosť niacínamid nikel nosániky november obezita obilniny obličkové kamene obličky obranyschopnosť ochorenie ochrana rastlín oči očistná kúra odrody odrody okra okrasná záhrada okrasné stromy október olej olivový olej olivy olovo omega-3 mastné kyseliny opad plodov opeľovanie orechy ortuť osivo osteoporóza ostružiny otázky a odpovede ovocie ovocná záhrada ovocné stromky ovsené vločky oxidačný stres padanie vlasov pak choi palina palina dračia palmeta pamäť papaín papaín papája papája paprika paprika para orechy paradajky parazity parenisko Parkinsonova choroba paštrnák patizón patogén pažítka pečeň pečivo pektín peronosporóza pestovanie petržlen physalis pikírovanie píniové oriešky piperin pitný režim plánty pleseň pleť plodnosť plynatosť pocit úzkosti pôda podpník pokožka poľníček polotieň polyfenol pomaranč pór poruchy správania postrek potencia potočnica lekárska potraviny PowerOf-K pre deti prebierka plodov predpestovanie prekyslenie organizmu prevencia pŕhľava priateľstvo príbeh priesady proantokyanidíny probiotiká prostata proteíny psoriáza psychika púpava puríny quercetin quinoa rady rajčiny rakovina rakytník raňajky rasca rast rastlinný olej rebarbora recepty reďkovka redukčná diéta regenerácia reishi reklama REM repelent repkový ole respiračné problémy reuma rez rhodovit ríbezle riboflavín rigolovanie ringloty rododendrony rojenie rozmarín rozprávka roztočce rukola rumanček ruže ružičkový kel ryby ryža Sabína Zavarská sacharidy sadenice saturejka sedatíva selén semeno semiačka september serotonín sexuálne zdravie shii-take silice šípky síra skleník škodcovia škorica škrupinoviny škvrny škvrny na nechtoch slimáky slivky slizniaky slnečnicový olej sloní cesnak smäd smútivka sny sodík sója sójový olej soľ šošovica spaľovanie tukov spánok špargľa špenát spirulina špongia srdce srdcovo-cievny systém srvátka štádiá spánku starecké škvrny starecké škvrny starnutie štepenie stévia stimulátor rastu strapky stravovanie stres strukoviny sulforafan sulforafan sušenie súťaže svaly Symfónia Lesk 3 v 1 Szabóová Anna Tamašek tanín taurín tehotenstvo tekvica tekvicovité terasa topinambur tráva trávenie tráviaci trakt trávnik trávnik triesloviny tropická rastlina tryptofán tuky Turfcomp tvaroh tvarovanie uhorka ÚKSÚP ulitníky únava úroda ústa uštipnutie úzkosť vajcia vakcína Vallo Ivan Valšíková-Frey Magdaléna vanilka vápnenie vápnik včely vertikutácia vianočné pečenie videorady vijačka krušpánová vinič vinohrad viróza vírus višne vitalita vitamíny vláknina vlasy vlnovky voda voľné radikály vošky vražda vrtivka čerešňová vrtivka orechová vrúbľovanie vrúbľovanie vstrebávanie vápnika vyprázdňovanie výsadba vyšetrenie výskum vyvýšené záhony výživa výživový doplnok záhada záhrada zakoreňovač zalievanie žalúdok zápal zápcha zaškrtenie zaváranie závlaha zázvor zdravá strava zeaxantín zelené hnojenie zelené potraviny zelenina zeler železo zemiaky zemina zemolez zima zinok živice živiny životospráva živý plot žlčník žltačka zmrazovanie zrak zrak zranenie zrno zuby zvýšená teplota

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MWZjZWI0MD